Prywatne Gabinety Specjalistyczne
w Jędrzejowie - Pulmonologia

Pulmonologia

Pulmonologia

Choroby płuc (pulmonologia, pneumonologia) - jest działem medycyny zajmującym się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Najczęstsze choroby układu oddechowego: astma oskrzelowa; gruźlica; mukowiscydoza; przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP); pylica płuc; rozstrzenie oskrzeli; rak płuca; sarkoidoza; śródmiąższowe choroby płuc; zapalenie oskrzeli; zapalenie płuc.