Prywatne Gabinety Specjalistyczne
w Jędrzejowie - Psychiatria

Psychiatria

Psychiatria

Zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Do zadań lekarza tej specjalności należy badanie uwarunkowań wywołujących choroby psychiczne pod względem biologicznym, psychicznym, rodzinno-genetycznym i społecznym. W obszar zainteresowania tej dziedziny medycznej włącza się również neurologię i psychologię pozwalające poznać stan psychiczny człowieka oraz jego fizjologię.
Psychiatria dzieli zaburzenia psychiczne na trzy kategorie: choroby psychiczne, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia uczenia się. Wizyta u psychiatry polega na rozmowie, ale nierzadko konieczne jest klasyczne badanie lekarskie.
Jednym z objawów zaburzeń psychicznych, które powinno nas zaniepokoić to radykalna zamiana dotychczasowego zachowania. Należy zwrócić uwagę na takie objawy jak: zaburzenia myślenia, rozkojarzenie, urojenia, omamy spostrzeżenia wzrokowe, smakowe lub czuciowe, zmiana uczuć, gniew, lęk, obojętność, zmiana zachowań, wycofanie z życia społecznego i rodzinnego, zanik inicjatywy, ubóstwo myślenia i wypowiedzi, wygaśnięcie emocjonalne.
Wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych jest tak samo ważne jak w przypadku wszystkich innych chorób. Objawy nieleczonego zaburzenia potęgują się doprowadzając często do nieodwracalnych zmian w otoczeniu i rodzinie pacjenta takich jak utrata pracy, zerwanie kontaktów z bliskimi .
Najczęstsze choroby psychiczne to: depresja, schizofrenia, egocentryzm, fobia, histeria, hipochondria, natręctwa, nerwice, lęki.