Prywatne Gabinety Specjalistyczne
w Jędrzejowie - Neurologia dziecięca

Neurologia dziecięca
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
Umów wizytę

Neurologia dziecięca

Neurologia dziecięca jako odrębna specjalność lekarska rozwinęła się dopiero po II Wojnie Światowej. Na jej powstanie wpłynęło kilka czynników, z których najistotniejszym był spadek w latach 40 i 50-tych umieralności noworodków i niemowląt z następstwem tego zjawiska - zwiększoną przeżywalnością dzieci z objawami uszkodzenia układu nerwowego wymagających stosowania specjalnych, wykraczających poza pediatryczne metod diagnostycznych i leczniczych.

Dynamiczny rozwój tych metod, jaki nastąpił w dalszych dziesięcioleciach poprzez wykorzystanie osiągnięć biochemii, patomorfologii, radiologii i innych metod obrazowania oraz genetyki wpłynął na imponujący rozwój neurologii dziecięcej czyniąc z niej specjalność przyciągającą młodych lekarzy.

Neurologia dziecięca jest obecnie reprezentowana przez 8 Klinik i ponad 300 specjalistów neurologów dziecięcych pracujących w różnych częściach kraju.

Do specjalisty neurologii dziecięcej powinieneś zgłosić się:

Gdy twoje dziecko:

 • Po okresie dobrego rozwoju ujawnia regres intelektualny,

 • ma powtarzające się incydenty nienaturalnego zachowania w czasie snu,

 • występują zaburzenia chodzenia oraz płynności i sprawności ruchów,

 • rozpoznano u Twojego dziecka schorzenie genetyczne,

 • konieczny jest dalszy nadzór neurologiczny po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych lub zapaleniu mózgu,

 • urodziło się z wadami centralnego układu nerwowego,

 • gdy o konsultację neurologiczną wnioskują inni specjaliści.


Gdy twoje dziecko:

 • skarżyło się na bóle głowy,

 • doznało urazu głowy,

 • słabiej rozwija się oraz odstaje umiejętnościami od rówieśników,

 • nie osiągnęło umiejętności jakie powinno Twoim zdaniem posiadać,

 • pediatra podejrzewa u Twojego dziecka mózgowe porażenie dziecięce.


Gdy Twoje dziecko:

 • słabo mówi bądź ma wadę wymowy,

 • przebyło napad drgawek, omdlenia lub bezdechy,

 • wykazuje dziwne, powtarzające się uporczywe zaburzenia ruchowe,

 • demonstruje napadowe zaburzenia zachowania,

 • ma trudności w szkole.