lek. med. Beata Natwora-Gołąbek

specjalista neurologii dziecięcej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

 

Termin najbliższych konsultacji-informacje i rejestracja telefoniczna - tel. 666-933-933

Neurologia dziecięca jako odrębna specjalność lekarska rozwinęła się dopiero po II Wojnie Światowej. Na jej powstanie wpłynęło kilka czynników, z których najistotniejszym był spadek w latach 40 i 50-tych umieralności noworodków i niemowląt z następstwem tego zjawiska - zwiększoną przeżywalnością dzieci z objawami uszkodzenia układu nerwowego wymagających stosowania specjalnych, wykraczających poza pediatryczne metod diagnostycznych i leczniczych.

Dynamiczny rozwój tych metod, jaki nastąpił w dalszych dziesięcioleciach poprzez wykorzystanie osiągnięć biochemii, patomorfologii, radiologii i innych metod obrazowania oraz genetyki wpłynął na imponujący rozwój neurologii dziecięcej czyniąc z niej specjalność przyciągającą młodych lekarzy.

Neurologia dziecięca jest obecnie reprezentowana przez 8 Klinik i ponad 300 specjalistów neurologów dziecięcych pracujących w różnych częściach kraju.

 

Do specjalisty neurologii dziecięcej powinieneś zgłosić się:

Gdy twoje dziecko:

 • Po okresie dobrego rozwoju ujawnia regres intelektualny,
 • ma powtarzające się incydenty nienaturalnego zachowania w czasie snu,
 • występują zaburzenia chodzenia oraz płynności i sprawności ruchów,
 • rozpoznano u Twojego dziecka schorzenie genetyczne,
 • konieczny jest dalszy nadzór neurologiczny po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych lub zapaleniu mózgu,
 • urodziło się z wadami centralnego układu nerwowego,
 • gdy o konsultację neurologiczną wnioskują inni specjaliści.

Gdy twoje dziecko:

 • skarżyło się na bóle głowy,
 • doznało urazu głowy,
 • słabiej rozwija się oraz odstaje umiejętnościami od rówieśników,
 • nie osiągnęło umiejętności jakie powinno Twoim zdaniem posiadać,
 • pediatra podejrzewa u Twojego dziecka mózgowe porażenie dziecięce.

Gdy Twoje dziecko:

 • słabo mówi bądź ma wadę wymowy,
 • przebyło napad drgawek, omdlenia lub bezdechy,
 • wykazuje dziwne, powtarzające się uporczywe zaburzenia ruchowe,
 • demonstruje napadowe zaburzenia zachowania,
 • ma trudności w szkole.