mgr Mateusz Giżka

fizjoterapeuta, terapeuta manualny

 

Termin najbliższych konsultacji-informacje i rejestracja telefoniczna - tel. 666-933-933

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

 
Mateusz Giżka 
mgr Fizjoterapii
 • Terapia manualna według Dr Ackermanna – stopień Master of Chiropractic

 • Funkcjonalna terapia manualna

 • FSK – funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

 • moduł „A” ,"B", "C", "D", "E", "F" Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej  (Terapia Manualna wg Koncepcji Levita)

 • moduł „A” oraz "B" Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

 • Terapia punktów spustowych z zastosowaniem suchej igłoterapii oraz mezoterapii kolagenem cz. 1 oraz cz.2 

 • Brian Mulligan's Concepts mobilisations with movement<

 • Taping medyczno - sportowy

 • Kurs Kinesiology Taping

 • Flossing w terapii i sporcie

 • Masaż tkanek głębokich

 • Instruktor Pierwszej Pomocy

 • Instruktor odnowy biologicznej

  Dietetyka i suplementacja w sportach siłowo-wytrzymałościowych